{{notification.message}}

Print In City-palvelun tietosuojakäytäntö

Voimassa: 01. marraskuuta 2018

Tässä käytännössä kerrotaan, kuinka Canon Oy, Huopalahdentie 24 PL 1, 00351 Helsinki, y-tunnus 0114931-7, rekisterinpitäjänä (jäljempänä ”rekisterinpitäjä” tai ”Canon”) kerää, käyttää, jakaa ja suojaa palveluun rekisteröityneen käyttäjän (”rekisteröity” tai ”asiakas”) henkilötietoja Print In City -sivustolla, -palveluissa ja ohjelmistoissa (jäljempänä yhteisesti ”PiC-palvelu”). Käytämme ulkoisia palveluntarjoajia, kuten Overall Eesti AS, (Lootsi 11, Tallinn 10151, Estonia) PiC-palvelun hallinnoinnissa ja toimittamisessa. Tällöin henkilötietoja siirretään ulkopuoliselle palveluntarjoajalle siinä määrin kuin se on tarpeen PiC-palvelun toteuttamiseksi.

Kerättävät tiedot

Keräämme ja käsittelemme seuraavanlaisia PiC-Palvelun käyttäjien henkilötietoja:

 • tiedot (etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite), joita rekisteröity antaa meille oman PiC-tilinsä luomista ja määrittämistä varten
 • rekisteröidyn tietokonetta sekä PiC-sivuston käyntejä ja käyttöä koskevat tiedot (mukaan lukien yhteyden muodostamiseen käytetyn laitteen julkinen IP-osoite, maantieteellinen sijainti, selaimen tyyppi ja versio, käyttöjärjestelmä sekä istunnon kesto, katsellut sivut ja sivustolla liikkuminen) sekä PiC-palvelun käyttöön liittyvät tunnistautumistiedot
 • tiedot, jotka liittyvät rekisteröidyn ja meidän välisiin tapahtumiin tai PiC-palvelun käyttöön, kuten rekisteröidyn suorittamiin maksuihin, sivustolle latauksiin ja tulostuslaitteella suoritettuihin toimintoihin
 • asiakkaan tiedostojen ja viestien sisällöt, silloin ja siinä määrin kuin PiC-palvelun tarjoaminen asiakkaalle sitä edellyttää. Jos asiakas esimerkiksi lataa tiedostojaan PiC-sivustolle tulostaakseen ne valitsemassaan paikassa olevalla tulostuslaitteella, meidän täytyy kerätä asiakkaan tiedostojen sisällöt arvioidaksemme tulosteiden hinnan, toimittaaksemme ne asiakkaan valitsemaan tulostuspaikkaan, säilyttääksemme ne asiakasta varten ja poistamme tiedot, kun asiakas on noutanut tulosteet.
 • kaikki muut tiedot, joita asiakas vapaaehtoisesti meille lähettää.

Tietojen käyttö

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimusvelvoitteiden täyttämiseen, Canonin oikeutettuun etuun tai lakisääteiseen velvoitteeseen. Voimme käyttää rekisteröidyn PiC-palvelun kautta kerättyjä henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • PiC-palvelun ja -sivuston ylläpitäminen
 • palvelun käytön mahdollistaminen
 • maksullisten ja ilmaisten palveluiden tarjoaminen asiakkaalle
 • palveluun liittyvien tiliotteiden ja laskujen lähetys asiakkaalle sekä palveluun liittyvien maksujen kerääminen asiakkaalta
 • asiakasviestintä ja asiakkaan pyytämien sähköposti-ilmoitusten toimittaminen
 • PiC-palvelun käytöstä muodostettujen tilastotietojen tarjoaminen kolmansille osapuolille – nämä tiedot ovat kuitenkin anonyymeja eikä niitä käytetä kenenkään yksittäisen käyttäjän tunnistamiseen
 • asiakkaan lähettämien tai asiakkaaseen liittyvien palvelua koskevien kyselyiden ja valitusten käsittely
 • palvelun tietoturvallisuuden varmistaminen sekä petosten ja väärinkäytöksien ehkäisy
 • palvelujen parantaminen ja liiketoiminnan kehittäminen, suoramarkkinointi, sähköinen suoramarkkinointi rekisteröidyn suostumuksella, uusien palveluiden ja niiden ominaisuuksien kehittäminen sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien tutkiminen
 • palvelun käyttöön sovellettavien ehtojen noudattamisen valvonta.

Emme luovuta asiakkaan henkilötietoja millekään kolmannelle osapuolelle suoramarkkinointia tai muuta markkinointia varten ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään palveluiden ja verkkosivuston käytön tai muun asioinnin yhteydessä saaduista tiedoista sekä PiC-palveluun rekisteröitymisen yhteydessä.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Emme säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Voimme luovuttaa henkilötietoja omille yhteistyökumppaneillemme Suomen lain mukaisesti suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä ja luovuttamista.

Lisäksi voimme luovuttaa asiakkaan henkilötietoja, jos se on välttämätöntä:

 • lainsäädännön edellyttämissä tapauksissa ja edellyttämässä laajuudessa
 • käynnissä olevien tai valmisteltavien oikeudenkäyntien yhteydessä
 • varmistaaksemme, käyttääksemme tai puolustaaksemme laillisia oikeuksiamme (mukaan lukien tietojen antaminen muille tahoille väärinkäytösten ja petosten ehkäisemiseksi)
 • sopimukseen perustuvien velvollisuuksien täyttämiseksi.

Emme luovuta asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille muilla kuin tässä käytännössä kuvatuilla tavoilla.

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos tietojen siirto on kuitenkin tarpeellista, rekisterinpitäjä varmistaa, että EU komissio on hyväksynyt kohdemaan tietosuojan tason asianmukaiseksi tai sopimalla siirrosta EU komission hyväksymillä vakiosopimuslausekkeilla.

Henkilötietojen tietoturva ja tietojen säilytysaika

Pyrimme estämään asiakkaan henkilötietojen katoamisen, väärinkäytön tai muuttamisen kaikilla kohtuulliseksi katsottavilla teknisillä ja organisatorisilla varotoimilla.

Tallennamme kaikki asiakkaan antamat henkilötiedot suojatuille palvelimille.

Asiakas vastaa itse salasanansa ja muiden kirjautumistietojensa salassapidosta. Emme pyydä asiakkaalta koskaan tämän salasanaa (paitsi asiakkaan kirjautuessa sivustolle).

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käsittelytarkoituksen vuoksi, kuitenkin enintään 7 vuotta viimeisestä palvelun käytöstä.

Käytäntöön tehtävät muutokset

Saatamme aika ajoin päivittää tätä tietosuojakäytäntöä. Päivityksistä ilmoitetaan ja tiedotetaan PiC-sivustolla.

Rekisteröidyn oikeudet ja asiakkaan pääsy omiin tietoihinsa

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa ilmoittaa PiC-sivuston palaute lomakkeen kautta.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisten tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti PiC-sivuston palaute lomakkeen kautta. Tietosuojan varmistamiseksi asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

Mikäli asiakas haluaa vaihtaa sähköpostiosoitettaan, salasanaansa tai PiC-tilinsä tietoja, hän pääsee niihin käsiksi, milloin tahansa PiC-sivuston kautta.

Selainten evästeet

PiC-sivustolla käytetään evästeitä. Jos asiakas käyttää PiC-palvelua ja evästeet on hyväksytty selaimesi asetuksissa, sinun katsotaan hyväksyvän evästeiden käyttömme.

Eväste on kirjaimia ja numeroita sisältävä tiedosto, jonka web-palvelin lähettää verkkoselaimelle ja jonka selain tallentaa tietokoneeseen tai laitteeseen. Evästeiden ansiosta sivusto pystyy muistamaan käyttäjän kyseisellä sivulla tekemät valinnat.

Käytämme sivustollamme sekä istuntokohtaisia että pysyviä evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet poistetaan käyttäjän tietokoneesta, kun käyttäjä sulkee selaimen. Pysyvät evästeet pysyvät tietokoneessa, kunnes ne poistetaan. Pysyvillä evästeillä on yleensä voimassaoloaika, joka vaihtelee kahdesta kuukaudesta muutamaan vuoteen.

Käytämme evästeitä seurataksemme asiakkaiden vierailuja PiC-sivustolla, muistaaksemme käyttäjien valinnat, estääksemme petoksia ja väärinkäytöksiä sekä parantaaksemme sivuston tietoturvaa.

Analysoimme PiC-sivuston käyttötietoja Google Analytics -palvelun avulla. Myös Google Analytics käyttää evästeitä ja luo niiden avulla sivuston käyttöä koskevia tilastoja ja muita tietoja. Google Analytics luo näiden sivustoamme koskevien tietojen pohjalta PiC-sivuston käyttöraportteja. Google säilyttää nämä tiedot. Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa http://www.google.com/privacypolicy.html sekä ohjeet evästeiden kirjaamisen estämiselle löytyvät osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Voit halutessasi rajoittaa evästeiden käyttöä tai estää evästeiden käytön kokonaan muuttamalla selaimen asetuksia niin, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Jossakin tapauksissa tämä voi johtaa siihen, ettei PiC-palvelua pysty käyttämään.

Sisällysluettelo

Palaute