Print In City-palvelun käyttöehdot

Voimassa: 15. tammikuuta 2018

Tervetuloa Print In City palvelun käyttäjäksi

Kiitos, että käytät integroitua, julkista, turvallista ja suojattua tulostus-, kopiointi- ja skannauspalveluamme – Print In Cityä (jäljempänä ”PiC-palvelu”). PiC-palvelun tarjoaa Overall Eesti AS, jonka toimipaikka on Lootsi 11, Tallinn 10151, Viro.

PiC-palvelu tarjoaa kätevän ja turvallisen tavan tulostaa, kopioida ja skannata asiakirjoja ja tiedostoja PiC-verkostoon kuuluvien organisaatioiden lähiverkoissa olevilla monitoimilaitteilla ja tulostimilla. PiC-palvelua voi käyttää PiC-sivuston kautta, sähköpostilla tai suoraan palveluun yhteydessä olevalta monitoimilaitteelta.

PiC-palvelu veloittaa sen kautta tehtävien tulosteiden, kopioiden ja skannausten maksut automaattisesti.

Jos asiakas käyttää PiC-palvelua, hän hyväksyy samalla nämä ehdot. Lue ne tarkasti.

PiC-palvelun käyttäminen

Asiakkaan tulee noudattaa kaikkia PiC-palvelun yhteydessä ilmoitettavia käytäntöjä.

Asiakas saa käyttää PiC-palvelua vain voimassa olevien lakien sallimalla tavalla. Asiakas ei saa käyttää PiC-palvelua mihinkään laittomiin, harhaanjohtaviin, haitallisiin tai syrjiviin toimenpiteisiin tai mihinkään, mikä voi estää jonkin PiC-palvelun käytön tai aiheuttaa palvelun ylikuormittumisen, haitata sen toimintaa tai aiheuttaa ei-toivottuja muutoksia palvelun ulkoasuun.

Voimme estää tai keskeyttää palvelun tarjoamisen asiakkaalle, mikäli asiakas ei noudata PiC-palvelun käyttöehtoja tai -ohjeita.

PiC-palvelun käyttäminen ei anna asiakkaalle mitään immateriaalioikeuksia PiC-palveluun tai sen kautta käytettäviin sisältöihin. Asiakas ei saa käyttää PiC-palvelussa olevia sisältöjä, ellei hän ole saanut siihen meiltä lupaa. Nämä käyttöehdot eivät anna asiakkaalle minkään PiC-palvelussa käytettävien tuotemerkkiominaisuuksien tai logojen käyttöoikeutta. Asiakas ei saa poistaa, peittää tai muuttaa mitään PiC-palvelussa tai sen yhteydessä näytettäviä oikeudellisia huomautuksia.

Voimme lähettää asiakkaalle PiC-palvelun käyttöön liittyviä palveluilmoituksia, ylläpitoa koskevia viestejä sekä muita tietoja.

PiC-käyttäjätili

PiC-palvelun käyttö edellyttää käyttäjätilin luomista. Asiakas voi luoda oman PiC-tilin tai PiC-tili voidaan osoittaa hänen käyttöönsä ylläpitäjän – kuten työnantajan tai oppilaitoksen – toimesta. Jos asiakas käyttää ylläpitäjän hänelle osoittamaa PiC-tiliä, sen käyttöön saatetaan soveltaa poikkeavia tai täydennettyjä ehtoja.

Asiakkaan tulee huolehtia oma PiC-tilinsä tietoturvasta pitämällä tilin salasana omana tietonaan. Asiakas vastaa kaikista hänen tilillään tai hänen tilinsä kautta tehdyistä toimenpiteistä ja tapahtumista.

Yksityisyyden ja tekijänoikeuksien suojaaminen

Tietosuojakäytännössämme kerrotaan, kuinka käsittelemme asiakkaittemme henkilötietoja ja suojaamme heidän yksityisyyttään PiC-palvelun käytön yhteydessä. Jos asiakas käyttää PiC-palvelua, hän hyväksyy, että palvelu käyttää tällaisia tietoja tietosuojakäytäntömme mukaisesti.

Maksut ja veloitukset

Asiakasta veloitetaan PiC-palvelun käyttämisestä palvelun sivustolla julkaistavan ja ylläpidettävän hinnaston mukaan. Maksu veloitetaan asiakkaan PiC-tililtä automaattisesti sen jälkeen, kun asiakas on saanut tulosteet, kopiot tai skannatut asiakirjat laitteesta. PiC-palvelun käyttö edellyttää, että asiakas ostaa ainakin vähimmäismäärän tulostussaldoa, esimerkiksi 3 eurolla. Ostettu saldo näkyy asiakkaan PiC-tilin saldona. Asiakas voi ostaa lisää saldoa milloin tahansa ja millä tahansa Ohje-sivulla mainitulla maksutavalla.

Kun asiakas aloittaa uuden tulostus-, kopiointi- tai skannaustyön, PiC-palvelu arvioi työn hinnan asiakkaan valitsemien parametrien mukaan ja tekee asiakkaan PiC-tilille arvioidun hinnan suuruisen saldovarauksen. Kun tulostus-, kopiointi- tai skannaustyö on suoritettu tai peruttu, PiC-palvelu laskee suoritetun työn lopullisen hinnan uudelleen ja tekee tarvittavat muutokset asiakkaan PiC-tilin saldoon. Asiakas voi seurata omaa saldoaan PiC-sivustolla milloin tahansa.

Jos asiakas haluaa mistä tahansa syystä sulkea oman PiC-tilinsä, jolla on käyttämätöntä saldoa, hän voi pyytää meitä palauttamaan jäljellä olevan saldon tai siirtämään sen jollekin toiselle PiC-palvelun käyttäjälle. Asiakas on oikeutettu tähän vain, jos hän on ostanut PiC-tilillään olevan saldon itse. Pidätämme itsellemme oikeuden kieltäytyä käsittelemästä asiakkaan saldonpalautuspyyntöä, mikäli asiakas ei ole ostanut tilillänsä olevaa saldoa itse. Jos asiakkaan saldo siirretään toiselle PiC-tilille, siitä ei aiheudu mitään ylimääräisiä kuluja. Saldon palauttamisesta voi kuitenkin aiheutua kolmansien osapuolten veloittamia transaktiomaksuja. Pyydämme asiakasta lähettämään kirjallisen pyynnön PiC-palvelun suojatun palautelomakkeen kautta, ja ilmoittamaan siinä nimensä ja yhteystietonsa, PiC-tilinsä nimen sekä sen pankkitilin tai PiC-tilin, jolle hän haluaa jäljellä olevan saldon siirrettäväksi. Nimettömiä palautuspyyntöjä ei käsitellä.

Asiakkaan sisällöt

PiC-palvelussa voi ladata, tulostaa, tallentaa, lähettää ja vastaanottaa sisältöjä. Asiakas säilyttää kaikki sisältöihin liittyvät mahdolliset immateriaalioikeutensa.

Asiakas vastaa yksin edellä mainituista sisällöistä ja sitoutuu olemaan käyttämättä mitään sellaisia sisältöjä, jotka rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä, ovat loukkaavia, vihamielisiä, syrjiviä tai sisältävät viruksia tai muuta haitallista koodia.

Kun asiakas lataa, tulostaa, lähettää tai vastaanottaa sisältöjä PiC-palvelun avulla, hän myöntää meille luvan kyseisen sisällön käyttämiseen, palvelimelle tallentamiseen, jäljentämiseen ja muokkaamiseen. Tämän luvan asiakas myöntää rajoitetusti vain PiC-palvelun ylläpitoon ja kehittämiseen liittyviin tarkoituksiin. PiC-palvelu tarjoaa asiakkaalle myös mahdollisuuden myös käyttää ja poistaa palveluun lähettämiään ja/tai tallentamiaan sisältöjä. Asiakkaan on varmistettava, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet, jotta hän pystyy myöntämään edellä mainitun luvan kaikkiin PiC-palveluun lähettämilleen sisältöihin.

PiC-palvelun muuttaminen ja lopettaminen

Kehitämme ja muutamme PiC-palvelua jatkuvasti. PiC-palveluun voidaan lisätä toimintoja ja ominaisuuksia tai niitä voidaan poistaa siitä. Palvelu voidaan myös keskeyttää tai jopa lopettaa kokonaan.

Takuut ja vastuuvapauslausekkeet

Tarjoamme PiC-palvelua kaupallisesti kohtuulliseksi katsottavilla keinoilla ja resursseilla. Emme kuitenkaan pysty lupaamaan tiettyjä PiC-palveluun liittyviä asioita.

ELLEI NÄISSÄ EHDOISSA TAI MISSÄÄN TÄYDENTÄVISSÄ EHDOISSA NIMENOMAISESTI TOISIN MAINITA, OVERALL EESTI AS TAI SEN TOIMITTAJAT TAI JÄLLEENMYYJÄT EIVÄT ANNA MITÄÄN PIC-PALVELUA KOSKEVIA ERITYISIÄ LUPAUKSIA. OVERALL EESTI AS EI ESIMERKIKSI ANNA MITÄÄN LUPAUKSIA SIITÄ, ETTÄ PIC-PALVELUSSA OLEVAT SISÄLLÖT TAI PIC-PALVELUN TOIMINTOJEN LUOTETTAVUUS, KÄYTETTÄVYYS TAI TOIMIVUUS VASTAAVAT ASIAKKAAN TARPEITA. PIC-PALVELU TARJOTAAN ASIAKKAAN KÄYTTÖÖN ”SELLAISENA KUIN SE ON”.

RAJAAMME LAIN SALLIMISSA RAJOISSA KAIKKI TAKUUT NÄIDEN EHTOJEN ULKOPUOLELLE.

PiC-palvelun korvausvelvollisuus

MIKÄLI SE LAIN PUITTEISSA ON MAHDOLLISTA, OVERALL EESTI AS JA PIC-PALVELUN TOIMITTAJAT JA JÄLLEENMYYJÄT EIVÄT OLE VASTUUSSA TULOJEN TAI LIIKEVAIHDON MENETYKSISTÄ, TIETOJEN KATOAMISESTA, TALOUDELLISISTA TAPPIOISTA TAI EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ, ESIMERKILLISISTÄ TAI RANGAISTUKSEN OMAISISTA VAHINGONKORVAUKSISTA.

OVERALL EESTI AS:N SEKÄ SEN TOIMITTAJIEN JA JÄLLEENMYYJIEN KOKONAISVASTUU RAJOITTUU LAIN SALLIMISSA RAJOISSA KAIKISSA NÄITÄ EHTOJA KOSKEVISSA KORVAUSVAATIMUKSISSA (MUKAAN LUKIEN OLETETTUJA TAKUITA KOSKEVAT VAATIMUKSET) SIIHEN SUMMAAN, JONKA ASIAKAS ON MAKSANUT OVERALL EESTI AS:LLE PIC-PALVELUN KÄYTÖSTÄ (TAI OVERALL EESTI AS VOI NIIN HALUTESSAAN TARJOTA ASIAKKAALLE SAMAN PALVELUN UUDELLEEN).

OVERALL EESTI AS, SEN TOIMITTAJAT JA JÄLLEENMYYJÄT EIVÄT OLE MISSÄÄN TILANTEESSA VELVOLLISIA KORVAAMAAN MITÄÄN TAPPIOITA TAI MENETYKSIÄ, JOTKA EIVÄT OLE OLLEET KOHTUUDELLA ENNAKOITAVISSA.

PiC-palvelun yrityskäyttö

Jos asiakas käyttää PiC-palvelua yrityksen puolesta, kyseinen yritys sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Yritys vapauttaa Overall Eesti AS:n vastuusta ja hyvittää sille kaikki ja sen tytäryhtiöihin, johtohenkilöihin, edustajiin ja työntekijöihin kohdistuvat vaatimukset, kanteet ja menettelyt, jotka aiheutuvat suoraan tai välillisesti PiC-palvelun käytöstä tai näiden ehtojen rikkomisesta, mukaan lukien kaikki korvausvaatimuksista, menetyksistä, vahingoista, tuomioista, asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista aiheutuvat kustannukset.

Tietoja näistä ehdoista

Voimme muuttaa näitä ehtoja esimerkiksi lakeihin tai PiC-palveluun tehtävien muutosten vuoksi. Asiakkaan tulee lukea ehdot säännöllisesti läpi. Muutokset eivät vaikuta takautuvasti ja tulevat voimaan aikaisintaan 30 vuorokautta niiden julkaisemisen jälkeen. PiC-palvelun uusia toimintoja koskevat tai laillisista syistä tehdyt muutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi. Jos asiakas ei hyväksy muuttuneita ehtoja, hänen tulee lopettaa PiC-palvelun käyttäminen.

Mikäli nämä ehdot ovat ristiriidassa niitä täydentävien ehtojen kanssa, ristiriidassa olevaan asiaan sovelletaan ensisijaisesti täydentäviä ehtoja.

Näitä ehtoja sovelletaan Overall Eesti AS:n ja asiakkaan väliseen suhteeseen. Ne eivät anna osapuolille mitään kolmannen osapuolen oikeuksia.

Jos asiakas ei noudata näitä ehtoja emmekä me ryhdy tämän johdosta välittömiin toimenpiteisiin, se ei tarkoita, että luopuisimme mistään mahdollisista oikeuksistamme (kuten oikeudesta ryhtyä toimenpiteisiin myöhemmin).

Mikäli näiden ehtojen jokin kohta todetaan täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei vaikuta ehtojen mihinkään muuhun kohtaan.

Tästä sopimuksesta tai PiC-palvelusta aiheutuviin tai niihin liittyviin ristiriitoihin sovelletaan Suomen lakia. Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Sisällysluettelo

Palaute